Zamówienie numer 3

Zamówienie numer 3. DATA: 24.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na WYKONANIE PRAC BADAWCZYCH NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU. W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.1 POIR 2014-2020. Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania Więcej…

Publikacja wyników numer 2

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Wykonanie i montaż systemu nawadniającego pole badawcze wraz ze źródłem wody i sterowaniem czasowym oraz na podstawie wilgotności”, Zamówienie numer 2 z dnia 18.03.2018 wybrano jako wykonawcę firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAGMAR ul. Więcej…

Zamówienie nr 2

Zamówienie numer 2. DATA: 18.03.2018     Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na WYKONANIE I MONTAŻ SYSTEMU NAWADNIAJĄCEGO  POLE BADAWCZE WRAZ ZE ŹRÓDŁEM WODY I STEROWANIEM CZASOWYM ORAZ NA PODSTAWIE WILGOTNOŚCI.W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte Więcej…

Publikacja wyników numer 1

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Wykonanie i montaż elementów zabezpieczających pole badawcze wraz z systemem przegród technologicznych pól badawczych”, Zamówienie numer 1 z dnia 10.02.2018 wybrano jako wykonawcę firmę: Tompol Agnieszka i Tomasz Szczepaniak 99-400 Łowicz, Jastrzębia Więcej…

Zamówienie numer 1.

Zamówienie numer 1. DATA: 10.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie i montaż elementów zabezpieczających pole badawcze wraz z systemem przegród technologicznych pól badawczych. W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.1 Więcej…