dr Sylwester Pawęta
Właściciel firmy Tradix Sylwester Pawęta. Pracuje w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej. Kierownik/główny wykonawca 5 projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Narodowego Centrum Nauki. Oprócz szerokiej działalności biznesowej jego zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania oraz optymalizacji procesów biznesowych i marketingu.

dr hab. Tomasz Niemiec
Profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Specjalista w dziedzinie żywienia zwierząt i paszoznawstwa. Kierownik Zakładu Żywienia Zwierząt Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW. Główne obszary badawcze to zastosowanie innowacyjnych dodatków paszowych dla zwierząt (ekstrakty ze zwierząt bezkręgowych, krzemowo-wapniowe skały osadowe, α-ketoglutarat), optymalizacja składu produkcyjnych mieszanek paszowych w towarowej hodowli ślimaków, charakterystyka biologicznych właściwości nanomateriałów.

dr Andrzej Łozicki
Pracuje w Katedrze Żywienia i Biotechnologii Zwierząt, Wydziału Nauk o Zwierzętach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe i zakres prowadzonych badań obejmują żywienie zwierząt, wpływ żywienia na wartość odżywczą i dietetyczną produktów pochodzenia zwierzęcego, produkcje i konserwacje pasz objętościowych i jej wpływ na zawartość związków bioaktywnych w paszach, technologie produkcji pasz treściwych i wykorzystanie dodatków paszowych w żywieniu zwierząt. Posiada duże doświadczenie we współpracy z hodowcami oraz producentami pasz.