Tradix Sylwester Pawęta realizuje projekt pt. „Wdrożenie i weryfikacja systemu zapewnienia optymalnej wilgotności i bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego stołów paszowych w intensywnej hodowli ślimaka małego szarego Helix aspersa Muller”.

Dofinansowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W projekcie zostaną zastosowane dwa źródła bezpiecznej dla środowiska i zwierząt prewencji antymikrobiologicznej. W jednosezonowym doświadczeniu produkcyjnym zostanie wprowadzony do systemu nawadniająco-zraszającego inokulant tzw. efektywnych Mikroorganizmów (EM). Mieszanina pożytecznych bakterii i drożdży rozprowadzona wraz z wodą po całym polu doświadczalnym będzie stanowić naturalną barierę ograniczającą namnażanie się potencjalnych patogenów. Drugim rozwiązaniem technologicznym wprowadzonym do hodowli będzie pokrycie stołów paszowych specjalną powłoką antymikrobiologiczną (w technologii nano) której zadaniem będzie bezpośrednie ograniczenie rozwoju patogenów w miejscach ich intensywnego namnażania. Weryfikacja założeń projektu odbędzie się poprzez ocenę przyżyciową i poubojową parametrów zdrowia, wzrostu i rozwoju ślimaków, a także ocenę statusu mikrobiologicznego środowiska. Rezultatem projektu będzie wdrożenie kompleksowego systemu redukującego zagrożenie mikrobiologiczne pola hodowlanego przeznaczonego pod tucz intensywny ślimaka szarego małego Muller. Dzięki utrzymaniu stanu równowagi mikrobiologicznej zarówno na polu jak i na stołach paszowych stan zdrowia i kondycja ślimaków ulegnie poprawie oraz należy spodziewać się mniejszej śmiertelności zwierząt. Zwiększenie produkcyjności dojrzałych, zdrowych ślimaków, o prawidłowo wywiniętej skorupie będzie końcowym efektem prac przewidzianych w projekcie.

Wartość całkowita projektu: 855 810,00 PLN
Wartość dofinansowania: 513 486,00 PLN